Breivollcamp 2017 info og påmelding

Også i år blir det arrangert Breivoll Camp i mai. Cupen arrangeres av Breivoll Sportsklubb Fotball i regi av Xercize. Kampregler og retningslinjer følger Xercize sine maler.

Sted tid:
Sted: Breivoll, Dato: Lørdag 27.05 og søndag 28.05.17
 Oppmøte kl 09:00. Kampstart kl 09:30

Informasjon om cupen:
Som tidligere år vil Breivollcamp bli avholdt i sin helhet på Breivoll, med et innledende gruppespill hvor det vil være minst 3 kamper for hvert lag, og et sluttspill for de som går videre. Turneringen vil som i fjor foregå over 2 dager med overnatting fra lørdag-søndag for alle lag. På lørdag kveld vil det bli avholdt en storstilt festkveld på Breivoll!
 Campen følger samme plan som i de 2 siste årene.

Påmelding skjer til:

Lagleder og skal inneholde:

  • Ønsker overnatting JA/NEI
  • Hvem som er ansvarlig ved overnatting og under camp-dagene. (Gjelder 1.-7.klasse)
  • Tilskuere/foreldre som skal delta på festen lørdag kveld.

Påmeldingsfrist: 30.04.17

Transport:

Dette organiseres ikke av klubben, så hver enkelt må sørge for dette selv.

Aldersgrupper:
Gutter/Jenter: 1.kl – 2.kl (2010-2009)
Gutter/Jenter: 2.kl – 4.kl (2008-2007)
Gutter/Jenter: 5.kl – 7.kl (2006-2004)
Gutter/Jenter: 8.kl – 10.kl (2003-2001)
Gutter U20: 2000-1995
Jenter U23: 2000-1994 (her kan man også bruke 4 eldre spillere)

Deltageravgift:
Kr 525 pr deltaker fra Østlandet.
Kr 425 pr deltaker fra Vestladet.
Kr 300 pr deltaker fra Utlandet.

Deltakeravgift inkludererer overnatting, fest med middag lørdag kveld og frokost søndag morgen i tillegg til selve deltakelsen på cupen.

Lagstørrelse:
Jenter/gutter 2010-2009 og 2008-2007 spiller 5’er fotball (keeper + 4 utespillere), resterende lag spiller 7’er fotball (keeper + 6 utespillere)

Overnatting:
Som i fjor vil overnatting skje både i private hjem, på Breivoll og nærliggende skoler/ fasiliteter. For å få logistikken rundt overnatting er det viktig at påmelding gjøres lokalt hvor også lagledere/sjåfører og andre voksne deltakere melder seg på. Publikum som bare deltar på dagtid behøver ikke melde seg på.

Kampledere (dommere):
Alle klubber som stiller lag til Breivollcampen må også stille med minst 3 dommere til cupen. Navn og telefonnummer til dommere må spesfisieres i påmelding. ½-parten av deltakerne og lagene på Breivollcampen er jenter, så vi trenger også flere jentedommere.

Viktig:
Det er veldig viktig at alle lagledere har en god forståelse av det viktige arbeidet med de unge i sitt lag. Laglederne må ha fokus på fair play, gode holdninger og være personer som også tar hånd om orden og disiplin. Det er veldig viktig at laglederne arbeider aktivt med spillerne i forhold til språkbruk og oppførsel, slik at alt skjer i en god sportsånd.

Man bør heller ikke bare la de beste spille hele tiden, men bruke en god miks, slik at alle i teamet får spilletid. Vi vil anbefale alle lagledere å lese XZ sin trenerhåndbok, retningslinjer for Xercize Fotball, retningslinjer for barnefotball og spilleregler for Xercize Fotball. Alle disse blir sendt ut til påmeldte lag før turneringen.