Invitasjon til Breivollcup 2015

Også i år blir det arrangert Breivoll Cup i juni. Cupen arrangeres av Breivoll Sportsklubb Fotball i regi av Xercize Zport. Kampregler og retningslinjer følger Xercize Zport sine maler.

Sted tid:

Sted: Breivoll, Dato: Lørdag 13.06 og søndag 14.06.15 Oppmøte kl 09:00. Kampstart kl 09:30

Informasjon om cupen:

Som tidligere år vil Breivollcupen bli avholdt i sin helhet på Breivoll, med et innledende gruppespill hvor det vil være minst 3 kamper for hvert lag, og et sluttspill for de som går videre. I 2015 er det igjen funnet plass til en eldre aldersgruppe for både jenter og gutter i forhold til tidligere. Turneringen vil som i fjor foregå over 2 dager med overnatting fra lørdag-søndag for alle lag. På lørdag kveld vil det bli avholdt en storstilt festkveld på Breivoll! Cupen følger samme plan som i 2014, bare bedre, større og morsommere!

Aldersgrupper:

Gutter/Jenter: 2. kl – 4.kl (2007-2005)

Gutter/Jenter: 5. kl – 7.kl (2004-2002)

Gutter/Jenter: 8.kl – 10.kl (2001-1999)

Gutter U20: 1998-1995

Jenter U23: 1998-1992 (her kan man også bruke 2 eldre spillere)

Deltageravgift:

Kr 450 pr deltaker fra Østlandet. Deltakeravgift inkludererer overnatting, festmiddag lørdag kveld og frokost søndag morgen i tillegg til selve deltakelsen på cupen.

Kr 350 pr deltaker fra Vestladet. Deltakeravgift inkludererer overnatting fredag-søndag, festmiddag lørdag kveld og frokost søndag morgen i tillegg til selve deltakelsen på cupen.

Overnatting:

Som i fjor vil overnatting skje både i private hjem, på Breivoll og nærliggende skoler/ fasiliteter. For å få logistikken rundt overnatting er det viktig at påmelding gjøres lokalt hvor også lagledere/sjåfører og andre voksne deltakere melder seg på. Publikum som bare deltar på dagtid behøver ikke melde seg på.

Påmelding:

Påmelding skjer på mail til: grasmyrsk@gmail.com innen 25.april

Påmelding skal inneholde:

1. Navn og årstall

2. Hvem som er ansvarlig for spilleren under cupen og ved overnatting. (gjelder 2.-10.klasse)

Ønsker også tilbakemelding dersom man ordner overnatting selv.

Lagstørrelse:

Jenter/gutter 2-4 kl. spiller 5’er fotball (keeper + 4 utespillere), resterende lag spiller 7’er fotball (keeper + 6 utespillere)

Kampledere (dommere):

Alle klubber som stiller lag til Breivollcupen må også stille med minst 2 dommere til cupen, som har godkjente dommerkurs. Det avholdes et dommerkurs i forkant av cupen som alle må delta på hvis man ikke har godkjent kurs fra tidligere. Navn og telefonnummer til dommere må spesfisieres i påmelding.

Viktig:

Det er veldig viktig at alle lagledere har en god forståelse av det viktige arbeidet med de unge i sitt lag. Laglederne må ha fokus på fair play, gode holdninger og være personer som også tar hånd om orden og disiplin. Det er veldig viktig at laglederne arbeider aktivt med spillerne i forhold til språkbruk og oppførsel, slik at alt skjer i en god sportsånd.

Man bør heller ikke bare la de beste spille hele tiden, men bruke en god miks, slik at alle i teamet får spilletid. Vi vil anbefale alle lagledere å lese XZ sin trenerhåndbok, samt Norges Fotballforbunds barnefotballbrosjyre (se fotball.no).

Vi ønsker alle lykke til i turneringen, og hjertelig velkommen til Breivoll!

Sportslig Hilsen

Dagfinn Lindberg

Ansvarlig fotball, Xerzice Zport